010 223_03_12 ~ Dikke darmonderzoek bij kinderen _Coloscopie_

advertisement
Dikke darmonderzoek bij
kinderen
Coloscopie
Afdeling kindergeneeskunde
Locatie Veldhoven
De afspraak voor het dikke darmonderzoek is op
………………………....………dag, ..….....-…………- ..............
om ………..…. uur
U wordt dan met uw kind verwacht op de kinderafdeling
Dikke darmonderzoek (coloscopie) bij kinderen
Bij uw kind zal binnenkort een onderzoek gedaan worden van
de dikke darm. Met een kijkinstrument (een scoop) zal de
binnenkant van de dikke darm bekeken worden. In medische
termen wordt dit onderzoek een ‘coloscopie’ genoemd.
In deze folder leest u wat dit onderzoek inhoudt en hoe het
verloopt.
1
Algemene informatie
Bij een coloscopie wordt het slijmvlies (de binnenbekleding) van
de dikke darm en eventueel het laatste stuk van de dunne darm
bekeken. Het onderzoek wordt gedaan om eventuele afwijkingen op te sporen die mogelijk de klachten of ziekte bij uw kind
veroorzaken.
De scoop is een vingerdikke flexibele slang, waarmee opnamen
gemaakt worden, die de arts rechtstreeks en/of op een monitor
kan bekijken. Om de binnenkant van de darmwand te zien,
wordt de scoop voorzichtig via de anus in de darm geschoven.
Het onderzoek zelf neemt ongeveer drie kwartier in beslag,
soms iets langer. Het onderzoek wordt meestal als onplezierig
en soms als pijnlijk ervaren, daarom gebeurt het onder narcose
op de operatiekamer of onder sedatie op de functieafdeling.
Voorbereiding thuis
Gebruikt uw kind ijzertabletten dan moet u deze (in overleg met
de arts) zeven dagen vóór het onderzoek stoppen. IJzertabletten kleuren de ontlasting zwart. Zwarte ontlastingresten kunnen
het zicht van de arts bij het onderzoek belemmeren.
Het onderzoek kan alleen goed uitgevoerd worden als de dikke
darm helemaal leeg is. Daarom moet uw kind op de dag vóór
het onderzoek beginnen met een speciaal dieet.
• Dieet en laxeerdrank op de dag vóór het onderzoek:
Op de dag vóór het onderzoek gebruikt uw kind een licht ontbijt
en een lichte lunch. Uw kind mag witbrood, knäckebröd en/of
beschuit gebruiken met mager beleg (rookvlees, jonge kaas of
vruchtenhagel). Alle dranken zijn onbeperkt toegestaan tot
17.00 uur, daarna gebruikt uw kind alleen nog PicoPrep en
heldere dranken (zonder koolzuur!) zoals water, thee en ranja.
2
Instructies voor het gebruik van PicoPrep
PicoPrep is een poeder opgelost in water dat niet opgenomen
wordt door de darm. Dit zorgt ervoor dat de darm leeggespoeld
wordt. De darm is dan schoon voor het onderzoek.
Bij de PicoPrep moet wel veel gedronken worden tot 1.5 – 2
liter heldere dranken.
Om 18.00 uur drinkt uw kind 0,5 tot 1 sachet PicoPrep. (De
kinderarts bepaalt de exacte hoeveelheid).
Vanaf het moment dat uw kind PicoPrep gaat drinken mag het
niet meer eten. Uw kind mag alleen nog heldere dranken
drinken. Na verloop van tijd zal uw kind misschien vrij plotseling
en vaak naar het toilet moeten.
• Dieet en laxeerdrank op de dag van het onderzoek:
Het onderzoek vindt meestal in de middag omstreeks 13.30 uur
plaats.
Om 09.00 uur drinkt uw kind weer 0,5 tot 1 sachet PicoPrep.
Ook nu geldt dat uw kind alleen nog heldere dranken erbij mag
drinken. Uiteindelijk zal de ontlasting waterdun en helder zijn.
Het verloop van het onderzoek
Voor het onderzoek krijgt uw kind een naaldje in een ader van de
hand of de arm ingebracht, op de plaats waar de verdovende zalf
is aangebracht. Uw kind wordt in slaap gebracht door middel van
een spuitje (als het onderzoek gebeurt op de functieafdeling) of
door middel van een kapje met narcosegas (als het onderzoek op
de operatiekamer gebeurt) (dit laatste wordt tijdens het bezoek
aan de afdeling POS met u besproken).
Gedurende de hele procedure wordt uw kind bewaakt door de
anesthesioloog op de operatiekamer en door de intensive care
kinderarts op de functieafdeling.
Bij het onderzoek ligt uw kind op de linkerzij. De arts brengt de,
met glijmiddel ingesmeerde, dunne flexibele slang in de anus.
3
Vervolgens wordt de scoop geleidelijk steeds verder in de darm
opgevoerd.
Om de darm te ontplooien en een goed zicht te verkrijgen wordt
via de scoop lucht in de darm geblazen. Dit kan krampen veroorzaken bij uw kind als uw kind wakker wordt uit de narcose.
Ook kan een gevoel van aandrang optreden. Het ophouden van
de lucht doet de krampen toenemen, dus het is belangrijk dat
uw kind de lucht laat ontsnappen.
Via de slang bekijkt de arts de binnenkant van de darm.
Soms neemt hij of zij stukjes weefsel weg van de darmwand
(biopt). Hier voelt uw kind niets van, maar kan later wel wat
bloedverlies veroorzaken. De biopten worden vervolgens onder
een microscoop onderzocht.
Nazorg
Uw kind gaat na het onderzoek terug naar de afdeling.
Hier slaapt het uit en krijgt het wat te eten en te drinken.
Uw kind moet ongeveer 1,5 uur tot 2 uur nablijven vanwege de
narcose, afhankelijk van de reactie van uw kind.
Door de narcose of de sedatie zal uw kind zich niets van het
onderzoek herinneren.
Wanneer biopten zijn genomen kan uw kind een klein beetje
bloed verliezen via de anus.
Bij pijnklachten en veel bloedverlies moet u de verpleegkundige
waarschuwen.
De uitslag
De arts die het onderzoek verricht heeft bespreekt direct na
afloop van het onderzoek met u de bevindingen.
De uitslag van het eventuele weefselonderzoek is niet meteen
beschikbaar.
De behandelend arts bespreekt de resultaten en de eventuele
verdere behandeling van uw kind met u.
4
Risico’s en complicaties
Een coloscopie is over het algemeen een veilig onderzoek.
Complicaties komen gelukkig niet zo vaak voor, maar wij willen
u hierover toch informeren.
Gemiddeld treedt er per 1000 onderzoeken 2 keer een serieuze
complicatie op. In enkele gevallen vereist een complicatie een
ziekenhuisopname of zelfs een operatie.
In één op de tien gevallen lukt het niet om het begin van de
dikke darm te bereiken en kan dus niet de hele dikke darm
geïnspecteerd worden.
Soms kan tijdens het onderzoek een scheurtje of gat in de
darmwand optreden (een perforatie). De kans hierop is groter
wanneer de darm ernstig ontstoken is of als er sprake is van
een vernauwing. De belangrijkste klacht die hierbij optreedt is
buikpijn en later koorts. Vooral wanneer de darm niet goed
schoon is kunnen tijdens het onderzoek bacteriën in de
bloedbaan raken. Dit heeft geen nadelige gevolgen, behalve
wanneer uw kind een afwijking heeft aan bijvoorbeeld een
hartklep of als er kunstmateriaal aanwezig is. Daarom moet in
die gevallen eventueel vooraf antibiotica worden toegediend.
De beleving van het kind
Het is erg belangrijk dat u uw kind goed voorbereidt op het
onderzoek. Begin enkele dagen tot maximaal twee weken voor
het onderzoek te vertellen over wat er gaat gebeuren. Vertel de
dingen duidelijk, aangepast aan het niveau van uw kind en
vertel geen dingen waar u zelf niet helemaal zeker van bent.
Samengevat een overzicht van wat uw kind zeker moet weten
voor het onderzoek :
• hoe het onderzoek verloopt;
• dat het een drankje krijgt en daardoor veel ontlasting zal
krijgen;
5
dat het niet meer mag eten vanaf het aangegeven tijdstip in
deze folder, maar wel nog mag blijven drinken (heldere
dranken).
• dat het naar de operatiekamer of de functieafdeling wordt
gebracht en u niet bij het onderzoek zelf aanwezig bent,
maar wel bij het in slaap brengen en het wakker worden;
• dat het een prikje krijgt of een kapje;
• dat het in slaap zal worden gebracht voor het onderzoek.
Op de afdeling krijgt uw kind ter voorbereiding nog een
fotoboek te zien over de operatieafdeling of de functieafdeling.
•
Wat u zelf kunt doen:
• u kunt aanwezig zijn bij het in slaap brengen van uw kind en
het wakker worden;
• probeer zelf zo rustig mogelijk te blijven;
• richt uw aandacht op uw kind, probeer het af te leiden door
zachtjes te praten of te strelen;
• prijs uw kind;
• stel gerust vragen wanneer u of uw kind iets niet begrijpt.
Verhindering
Als u de gemaakte afspraak niet na kunt komen, meld dit dan
zo spoedig mogelijk aan de polikliniek kindergeneeskunde.
U kunt de afspraak afbellen als uw kind:
• ziek of herstellende is;
• in contact is geweest met een kinderziekte (waterpokken);
• menstrueert.
In bovenstaande gevallen kan het onderzoek niet doorgaan.
In overleg met u wordt dan een nieuwe afspraak voor het
onderzoek gemaakt.
Heeft u vragen?
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel deze dan
aan de kinderarts. U kunt hem of haar bereiken via de
polikliniek kindergeneeskunde. Het telefoonnummer van de
polikliniek kindergeneeskunde is (040) 888 82 70.
6
Notities
Heeft u vragen over uw behandeling? We raden u aan ze hier
op te schrijven. Zo weet u zeker dat u ze niet vergeet.
7
Máxima Medisch Centrum
www.mmc.nl
Locatie Veldhoven:
de Run 4600
Postbus 7777
5500 MB Veldhoven
De informatie in deze folder is van algemene aard en is bedoeld om u een beeld te
geven van de zorg en voorlichting die u kunt verwachten. In uw situatie kunnen
andere adviezen of procedures van toepassing zijn. Deze folder is dan ook slechts
een aanvulling op de specifieke (mondelinge) voorlichting van uw specialist of
behandelaar.
© MMC.010.223_03_12
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards