Getransplanteerde/toegepaste weefsels en cellen in 2009

advertisement
Getransplanteerde/toegepaste weefsels en cellen in 2009
voor EU rapportage
Indien in uw instelling menselijke weefsel(s) en/of cellen worden bewerkt en/of bewaard en gedistribueerd
(weefselbanken) binnen en/of buiten uw instelling, vragen wij u om ook deze tabel in te vullen ten behoeve
van de EU rapportage.
Ziekenhuis / instelling:………………………………………………..
Type weefsel of
cellen
Toegepast
Beschrijving
Eenheid
Ja/ Nee
Donorhuid
Autologe huid
Gekweekte huid
Overig
Per verpakking
Per transplantaat
Per transplantaat
Per transplantaat
Ja/ Nee
Chips
Heupkoppen
Halve heupkoppen
Hele botten
Gehoorbeentjes
Schedelbotlapjes, autoloog
Overig, nl:
Per verpakking
Per stuk
Per stuk
Per stuk
Per verpakking
Per stuk
Per transplantaat
Ja/ Nee
Kraakbeen
Bindweefsel
Overige fascies
Pezen
Meniscus
Dura Mater
Overig, nl:
Per transplantaat
Per transplantaat
Per transplantaat
Per transplantaat
Per transplantaat
Per transplantaat
Per transplantaat
Ja/ Nee
Cornea
Sclera in totaal
Sclera per quadrant
Overig, nl:
Per stuk of lamel
Per stuk
Per quadrant
Per transplantaat
Oculaire toepassing
Dematologische toepassing
Overige toepassing, nl:
Per verpakking
Per verpakking
Huid
Bot
Kraakbeen,
bindweefsel,
ligament, fascie,
pezen, meniscus
en overige weke
delen
Oculair weefsel
Amnion
membranen
Ja/ Nee
Aantal*
eenheden
Aantal**
ontvangers
Per verpakking
Hematopoëtische
stamcellen
(niet-verwant)
Hematopoëtische
stamcellen
(verwant)
Ja/ Nee
Beenmerg
PBSC
Navelstrengbloed
Per zak
Per zak
Per zak
Ja/ Nee
Beenmerg
PBSC
Navelstrengbloed
Per zak
Per zak
Per zak
1
Type weefsel of
cellen
Toegepast
Beschrijving
Eenheid
Per zak
Per zak
Per zak
Per zak
Hematopoëtische
stamcellen
(autoloog)
Ja/ Nee
Beenmerg
PBSC
Navelstrengbloed
Lymphocyten
Ja/ Nee
DLI
Mesenchymale
stamcellen
Ja/ Nee
Voortplantingscellen, embryo’s en
gonadaal weefsel
Overige weefsels
en cellen
Aantal**
ontvangers
Per transplantaat
Ja/ Nee
(Cryo) semen(donor) voor IUI
Vers semen(partner) voor IUI
Cryo semen(partner) voor IUI
Embryo’s voor ET
Ovarium weefsel
Testiculair weefsel
Per rietje
Per donatie
Per rietje
Per embryo
Per transplantaat
Per transplantaat
Ja/ Nee
Aorta hartkleppen
Pulmonaal hartkleppen
Overige vaten
Aorta patches
Pulmonaal patches
Gesplitste pulmonaal patches
Overig…………………
Per transplantaat
Per transplantaat
Per transplantaat
Per transplantaat
Per transplantaat
Per transplantaat
Per transplantaat
Ja/Nee
Eilandjes van Langerhans
Overige volwassen en
embryonale stamcellen
Foetale weefsels
Overige………………………..
Per transplantaat
Per transplantaat
Per transplantaat
Per transplantaat
Cardiovasculair
weefsel
Aantal*
eenheden
* Gewenste eenheden voor EU rapportage
** Totaal aantal ontvangers/patiënten per type weefsel of cellen voor EU rapportage
Ingevuld door:
Naam
Funktie
Afdeling
Telefoon
Email
Opmerkingen:
Op de TRIP website: www.tripnet.nl (weefselvigilantie – formulieren) vindt u een digitale versie van
deze invultabel. A.u.b. voor 1 maart a.s. terugsturen naar:
TRIP Bureau t.a.v. M. Happel
Postbus 40551
2504 LN Den Haag
Telefoon: 070 3083120
Fax: 070 3682626
Email : [email protected]
2
Download