Onderwerp: Etikettering van stoffen die een technische functie

advertisement
NOTA AAN DE LEDEN VAN HET PERMANENT COMITÉ VOOR DE VOEDSELKETEN EN DE
DIERGEZONDHEID
Onderwerp:
Etikettering van stoffen die een technische functie vervullen bij de
productie van bakkerijwaren.
Verordening (EG) nr. 1333/2008 laat het gebruik van verschillende additieven zoals
meelverbeteraars toe. Dit zijn stoffen, met uitzondering van emulgatoren, die aan het
deeg worden toegevoegd om de bakeigenschappen ervan te verbeteren: fosforzuur en
fosfaten (E 338 – 452), ascorbinezuur en ascorbaten (E 300 – 301) en L-cysteïne (E 920).
Deze stoffen dragen bij tot de stabiliteit van het deeg, de kruimstructuur en het volume
van het brood. Andere additieven zoals emulgatoren en rijsmiddelen die zijn toegelaten
voor gebruik in bakkerijwaren zullen ook bijdragen aan de structuur en het volume.
Aangezien deze stoffen worden gebruikt voor een technisch doel bij de vervaardiging en
verwerking van de bakkerijwaren, waarin ze als dusdanig of als bijproduct aanwezig
blijven, moeten ze worden beschouwd als een levensmiddelenadditief. In
overeenstemming met de Verordening (EU) nr. 1169/2011 betreffende de verstrekking
van voedselinformatie aan consumenten, moeten die worden opgenomen in de
ingrediëntenlijst. Bijgevolg zijn de uitzonderingsregels voor de etikettering
overeenkomstig artikel 20 van die verordening niet van toepassing.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards